FEN LİSESİ / EĞİTİM PROGRAMI

Mimar Sinan Özel Fen Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çalışma takvimine ek olarak 9.sınıfın sonundan 12.sınıfın başına kadar ek eğitim programı ile devam eder. Haziran ayında okulun kapanmasını takip eden iki hafta boyunca öğleye kadar Fen Lisesi öğrencilerimizin akademik programı, alan derslerinde devam etmektedir. Eylül ayında Mimar Sinan Eğitim Kurumları resmi açılışından iki hafta önce açılan Mimar Sinan Özel Fen Lisesi, 11.sınıfın sonuna gelindiğinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji derslerinde tüm lise müfredatını tamamlayarak 12.sınıfta yoğunlaştırılmış üniversite hazırlık programı ile öğrencilerini üniversiteye hazırlar. Fen Lisesine devam eden öğrencimizin programa mazeretsiz katılımı gerekmektedir. Fen Lisesi programında öğrencilerimizin akademik başarısını desteklemek için üniversitelerle işbirliği yapılarak konuk bilim insanları okulumuza gelir; aynı zamanda sosyal becerileri yüksek gençler yetiştirmek için konser, tiyatro, gezi vb. etkinlikler düzenleyerek program tamamlanır.

 

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINAVLARI PROGRAMIMIZ

Okulumuzda sınav grupları olarak adlandırdığımız 11.sınıflarımıza nisan tatilinden sonra başlayan ve Eylül ayı sonuna kadar devam eden bir program uygularız. Yaklaşık 500 saatlik uygulanan bu programda öğrencilerimiz sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarında sınava hazırlanırlar. Ekim ayı itibariyle her dersten birinci basamak sınav konuları bitmiş olur. 15 haftalık bu sürede her hafta deneme sınavları olur ve öğretmenleri tarafından takip edilirler.

Programın ilk bölümünde (Mayıs-Haziran) her gün ders sınavları olarak alanlarında soru çözme ve konu tekrarı yapma olanağını sağlarlar. Okulların açık olduğu sürede 8 saatlik olan bu program; yaz ve güz dönemlerinde 5 saatlik olarak düzenlenmiş olup deneme sınavları Salı günü öğleden sonra gerçekleştirilmektedir.

 

LİS(E)ANS PROGRAMI

Mimar Sinan Özel Anadolu-Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin seçeceği mesleğe doğru karar verebilmesini sağlamak, destek vermek amacıyla oluşturduğu LİS(E)ANS  Programı kapsamında düzenlenen mesleki gözlem günlerine 8.sınıf ve lise öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Öğrencilerimiz tanımak istedikleri alanları doldurdukları formlar aracılığı ile rehberlik birimine teslim eder. Belirlenen tarihlerde düzenlenen Mesleki Gözlem Günleri'nde belirlenen alanlarda meslek sahibi katılımcılar, ilk aşamada okulumuza gelerek öğrencilere ilgilendikleri meslekler, mesleklerin çalışma alanları, koşulları ve geleceği ile ilgili bilgilendirme yaparlar. Daha sonraki bir tarihte, yine öğrencilerimizin tanımak istediği meslekler ile ilgili olarak öğrencilerimiz meslek sahiplerinin yanında bir günlük staj deneyimi yaşar ve mesleği kendi çalışma alanı içerisinde gözlemlerler. Her iki aşamayı gözlemleyen öğrencilerimizden alınan raporlar ile seçeceği meslekler belirlenir ve ders seçimleri için yol oluşturulur.

 

HIZLI OKUMA PROGRAMI

Mimar Sinan Özel Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin ortaöğretim sonunda katılacağı çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olmaları ve özellikle paragraf sorularında belli bir hız seviyesini yakalamaları amacıyla başlattığımız programdır. Hızlı Okuma Programı bu konuda eğitimli öğretmenlerimiz tarafından akademik programa yerleştirerek yıl içinde tamamlanır.

 

ÖDEV SİSTEMİ

Mimar Sinan Özel Fen Lisesi olarak ders dışı öğrenmeyi düzenli olarak gerçekleştirmek ve pekiştirmeyi sağlamak amacıyla ödev sistemi uygulamaktayız.

Hafta içi ödevlerimiz genellikle ders rehberi ya da kaynak kitaplardan verilmekte, kontrolü bir sonraki derste sağlanmaktadır. Hafta sonu ödevlerimiz ise cuma günü son derste fasikül halinde dağıtılarak hafta içinde işlediğimiz dersleri kapsamakta ve yazılılara düzenli hazırlık yapılmasını sağlamaktadır. Hafta sonu ödevleri pazartesi günü ilk ders öğretmeni tarafından toplanır. Ders öğretmenimiz tarafından okunan ödevlerimiz puanlanarak öğrencilere geri verilir.

Hafta içi ya da hafta sonu ödevlerini yapmayan öğrencilerimiz ve ödevlerini 2 haftadan uzun süredir “C” düzeyinde yapan öğrencilerimiz, ders öğretmenlerinin belirledikleri zamanlarda ödev yaptırımlarına kalırlar. Yapmadığı ödevler öğrencimize verilerek uygun çalışma ortamı hazırlanır. 

 

SINAV UYGULAMALARI

Mimar Sinan Özel Fen Lisesi’nde ölçme ve değerlendirmeyi verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla belirlediğimiz sınav uygulamaları aşağıdaki gibidir.

Ortak Yazılı Sınavlar:

Her dersten dönem içinde üç yazılı yapılmaktadır. Yazılılar tüm okulda ortak olarak, dönem başında planlanan kelebek oturma düzeninde uygulanır. Yıl boyunca yapılacak sınavların takvimi idari panoda duyurulmakta, okulumuzun web sitesinde yayınlanmaktadır.

KDS ve GDS’ler:

Öğrencimizin başarısını düzenli takip etmek, kısa vadede oluşan eksiklerini tespit etmek ve kapatılmasını sağlamak amacıyla okulumuzda her hafta “Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS)” uygulanmaktadır. Kazanım Değerlendirme Sınavları her hafta pazartesi günü ikinci ders saatinde uygulanmaktadır. İki grup halinde dönüşümlü uygulanan kazanım değerlendirme sınavlarının 1. Grubunda: tarih, coğrafya matematik sınavları; 2. Grubunda: Türk Dili ve Edebiyatı,  Fizik,  Kimya, Biyoloji sınavları uygulanmaktadır.

Ayrıca birinci dönemde 1 tane ve ikinci dönemde olmak 2 tane olmak üzere bir öğrenim yılı boyunca 3 tane “Genel Değerlendirme Sınavı (GDS)” uygulanmaktadır.

KDS ve GDS sınav sonuçlarından alınan puanlar öğrencilerimizin ders içi performans değerlendirme notlarına yansıtılmaktadır.

TYT-YKS Denemeleri:

12. sınıf öğrencilerimize Mart ayına kadar çoğunluğu TYT olmak üzere, Mart ayından sonra ise peş peşe olacak şekilde TYT ve YKS denemeleri uygulanır.

HAFTASONU KURSLARI

Mimar Sinan Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve genel sınavlara hazırlanmasını sağlamak için iki bölümde düzenlenmiştir. Bunlar:

TYT ve YKS Hazırlık Kursu

Öğrencilerimizi çoktan seçmeli sınav sistemine hazırlamak amacıyla TYT ve YKS Hazırlık Kursları düzenlenmiştir. Cumartesi günleri beş saat olarak belirlenen bu kurslarda ağırlıklı olarak 9. ve 10.sınıf konularından oluşan sınav konuları anlatımı ve soru çözümü yapılmaktadır. 11. ve 12. sınıflarımız bu kursa katılmaları zorunludur.

Temel Matematik Kursu

9. ve 10.sınıf öğrencilerimizin temel matematik konularında yetkinliğini amacıyla hazırlanan bir kurstur. Öğrencilerimize temel matematik becerilerini ölçen bir sınav uyguluyoruz. Bu sınav sonucunca belli ortalamanın altında kalan öğrencilerimiz bu kursa dahil oluyorlar. Kendini geliştirmeye ihtiyaçları olan öğrencilere ise bu süreçte ödevlendirme yapılıyor.

Kursumuz bir dönem boyunca cumartesi günleri uygulanır. Birinci dönem ve ikinci dönem olarak iki farklı periyotta yapılacak olan kurs programında, birinci dönem sonunda tekrar sınav yapılır. Öğrencilerin gelişimlerine göre kursa katılacak öğrenciler ve ödevlendirilecek öğrenciler güncellenir. Kurs sonunda uygulanan sınavla öğrencilerin temel matematik becerilerindeki gelişim gözlenir.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ