BÖLÜMLER / SOSYAL BİLİMLER

Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ‘Ülkeler çeşitlidir ve uygarlık birdir.’ sözü Sosyal Bilimler Bölümü’nün ilkesi olmuştur. Sosyal Bilimler; Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Hayatın içinden ortaya çıkan ders konularımız ilkokuldan liseye çocuklarımızı gündelik yaşama ve geleceğe hazırlamaktadır.

Hızlı bir değişimin olduğu dünyamızda, dünü bilmek, bugünde yaşamak ve yarını öngörebilmek için yaşadığımız coğrafyayı bilmek; geçmişimizi öğrenmek bir ihtiyaç değil gerekliliktir. Bu anlamda toplumları oluşturan bireyleri yetiştiren biz öğretmenlerin amacı; geleceğimizin yapı taşları olan çocuklarımızı araştıran, öğrenen soran, sorgulayan, empati kurabilen kişiler olarak yetiştirmektir.

Teknolojinin insan gücünün yerini aldığı günümüzde, bireye değer vermeyi öğretmek geleneklerimizi ve kültürümüzü özümsetmek, diğer kültür ve uygarlıkları bilmek ve saygı göstermek ana hedefimizdir.

Derslerimizi işlerken kapalı mekanlara sığmayız ve Topkapı Sarayı’nda Divan-ı Hümayun Odası’na, Yerebatan Sarnıcı’nda Medusa Heykellerinin yanına, Arkeoloji  Müzesi’nde Anadolu Uygarlıkları Salonu’na, Çatalca Mübadele Müzesi’nde Lozan Antlaşması’nın izlerine, Harbiye Askeri Müzesi’nde Mustafa Kemal’in sınıfına ve Osmanlı Başkenti Edirne’ye taşınırız. Böylelikle tarihte yaşananları yerinde görüp inceleyerek yorum yapma yeteneğimizi güçlendiririz.

‘İnsan geçmişe bakmayı ne kadar iyi bilirse, uzağı o kadar iyi görür.’ sözü okulumuzun vizyonunu tarif etmiştir. Bizler de bölüm çalışmalarımızı öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmenin farkındalığıyla yürütmekteyiz…

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ