BÖLÜMLER / YABANCI DİLLER

EĞİTİM FELSEFEMİZ:

Mimar Sinan Eğitim Kurumları’nda yabancı dil eğitimi ile amaçlanan; öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz kazandıkları yabancı dil becerilerini okul derslerinde, uluslararası sınav ve testlerde, yurt içinde ve yurt dışında günlük hayatlarında kullanabilen bireyler olarak yetişirler.

HEDEFLERİMİZ:

Mimar Sinan Eğitim Kurumları Yabancı Dil Bölümü aşağıdaki kazanımları hedeflemektedir:

• Öğrencilerin uluslararası yabancı dil kriterlerinin öngördüğü okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde yaş grubu ve sınıfına uygun seviyeye ulaşmaları,

• Etkili bir iletişim için bilgi toplamak ve bilgiyi sentezlemek amacı ile teknoloji kaynaklarını kullanabilmeleri,

• Düşüncelerini mantıksal bir çerçevede açık ve eksiksiz bir biçimde ifade edebilmeleri,

• Farklı kültürleri tanıyıp öğrenmeyi öğrenerek yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilmeleri,

• Cambridge ESOL sınavlarında başarılı olmaları,

• Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmaları,

• Merkezi ortak sınavlarda yabancı dil başarısını en üst seviyelere çıkarabilmeleri,

İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak sunulan ikinci yabancı dil derslerinde çocukların diğer bir dili de kullanabilmeleri.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ:

Mimar Sinan Eğitim Kurumları Yabancı Diller Bölümü olarak anaokulundan itibaren yürütmekte olduğumuz LEAP (Layered English Acquisition Process-Aşamalı İngilizce Öğrenimi) ile çift dilli eğitimin, dil edinebilme becerisine sağladığı katkı sayesinde farklı dilleri de daha kolay öğrenirler. İlkokul, Ortaokul ve Lisede ‘Main Course (Ana ders)’, ‘Reading-Writing (Okuma – Yazma)’, ‘Cambridge Sınavlarına Hazırlık Dersi’ ve ‘Speaking’ olmak üzere dört ayrı ders mevcuttur. Ayrıca Anadolu ve Fen Liselerimizde kur sistemi uygulanmakta olup, öğrenciler İngilizce seviyelerine göre sınıflara ayrılmaktadırlar. Okulumuzda ilkokul 4.sınıftan itibaren 12.sınıfa kadar yıl boyunca toplam 6 defa sınav uygulanmaktadır. Tüm sınavlar Sınav Takviminde yayınlanmaktadır. Derslerimiz her gün verilen ödevler ile pekiştirilmekte, hafta içi ve hafta sonu etüt programıyla desteklenmektedir. Etütlerde bilgi eksiği olan ve pekiştirme ihtiyacı olan öğrencilerle tekrar çalışmaları yapılır. Ara kayıtla gelen ve İngilizce dersinde eksiği olan öğrencilere okul açılmadan önce kendilerini daha güvende ve hazır hissetmeleri için haftalık 20 saatlik bir İngilizce programı uygulanır. İngilizce derslerinde tüm sınıflarda müfredat programları arası eşgüdüm çalışmaları yapılmaktadır. İngilizce dersi müfredatlarına Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Müzik derslerinde işlenen ve eşgüdüm komisyonu tarafından belirlenen çeşitli konular alınarak, farklı aktivitelerle işlenir. Bu çalışmaların amacı öğrencilerin İngilizceyi kendi dersinin dışında farklı ders ve konularda görüp, daha geniş bir öğrenme kazanımında bulunmasıdır.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ