BÖLÜMLER / FEN BİLİMLERİ

Fen bilimlerinin en önemli işlevi, bireylerin bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamasıdır. Bilim okur-yazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde bilimsel yöntem ve teknikleri kullanırlar. Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik somut ve akılcı çözüm yolları önerirler. Bilgiye daha hızlı ulaşabilir, yeni bilgiler üretebilir, çağdaş teknolojileri etkili ve verimli kullanabilir, yeni sistem ve teknolojiler geliştirebilirler. Bu nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Bu amaçla;

1. Okulumuzda bulunan Mendel, Galileo, Dalton, Newton derslikleri birer fizik-kimya- biyoloji laboratuvarı olup öğrencilere deneyerek ve deneyimleyerek öğrenme imkanı sunar.

2. Bilimsel proje çalışmaları ile geleceğe dair yeni ufuklar kazanma şansı sağlar.

3. ”Eko okul” çalışmaları ile doğa ve çevre bilincini aşılar.

4. “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” kapsamında yapılan etkinlikler ile öğrenciler modern bilimin son gelişmelerinden haberdar olur, bilimsel kuramları sorgulama becerisi kazanır, bilimsel araştırma tekniklerini ve bilimsel etik kuralları öğrenir.

5. ”Bilim Şenliği” etkinlikleri, sorgulayan, eleştiren ve bilimi içselleştiren, görev ve sorumluluk bilinci kazanan bireyler olmasını sağlar.

6. Astronomi etkinliklerimiz okulumuz bünyesinde bulunan Laika Gözlemevi’ne bağlı planetaryumda yapılmaktadır. Planetaryumdaki uygulamalar ve teleskop gözlemleri öğrencilerimizin, evrenin oluşumu hakkında gerçekçi sorgulamalar yapmalarını sağlar.

7. Bilimsel gezilerimiz, bilim alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve pozitif bilimlere olan ilgiyi artırma amacı güder.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ