BİRİMLER / KÜTÜPHANE

BİLGİ ERİŞİM ÜNİTESİ – KÜTÜPHANE

Kitap Ödünç Verme Koşulları:

Her öğretmene, öğrenciye ve personele 1 hafta ya da 10 gün süreyle 1 yayın ödünç verilebilir. Yayınların kullanımını, süresi içinde bitiremeyen öğretmen, öğrenci ve personel, yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 2 kez olmak üzere 1’er hafta uzatabilir.

Araştırma amaçlı olduğunda, ödünç verilen yayın sayısı ve süresi artırılabilir.

Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatılması yapılmayabilir.

Bölüm ve zümrenin kullanacakları özel eğitim materyalleri, eğitim yılı içinde bölümün ihtiyacı olduğu süre için ödünç verilir.

Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.

Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için satın alma bölümü ile işbirliği yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücretin Muhasebe Müdürlüğü’nce tahsil edilmesi sağlanır.

Her yıl mayıs ayı sonunda ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci, karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. Edilmemesi durumunda kütüphane görevlisi ilgili müdür yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirecektir.

Ödünç Verilmeyen Yayınlar:

Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, soru bankaları ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir.

Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez, kütüphane içinde kullanılır.

Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez. (Ancak, gazete ve dergilerin eski sayıları öğretmen ve personele ödünç verilebilir)

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ