BÖLÜMLER / GÖRSEL SANATLAR

Sanat bireysel açıdan duyguların, düşüncelerin, hayallerin yaratıcı çabaların ve insanın kendini gerçekleştirmesinin önemli bir aracı; toplumları kaynaştırmada bütünleyici yönü ile önemli bir toplumsal kültür dinamiğidir. Kültürlerin anlaşılmasının önemini kendi kültürümüze sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada da etkin bir rol üstlenir.

 

Sanat eğitimi, bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırdığı gibi insani özelliklerin geliştirilmesinde ve erdemli bireyler yetiştirilmesinde en temel etkinlik alanlarından biridir. Toplum için, birbirini anlayan, eleştiren ve saygı duyan insanların yetiştirilmesine imkan sağlayan sanat, yaşama özgün biçimler verir. Nitelikli bir Sanat Eğitimi çağdaş dünyada var olma şartlarından biridir ve bu bağlamda herkes için gereklidir. Sanata doğru giden yolda çıkış noktası sınırsız olduğu gibi, kullanılabilecek araç gereç ve malzemeler de sınırsızdır. Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile; dünyaya ve çevresine bakmayı öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmaya başlar, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir. Tüm bu bilgilerin ışığında öğrencilerimizi; sanatı ve sanatsal etkinlikleri seven bireyler olarak yetiştirmek, kendilerinin ve başkalarının düşünce, emek ve eserlerine saygılı olan, yaratıcılığı geliştirerek görsel sanatlar eğitimi yoluyla düşünme etkinliğinin önemini sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, sanatsal bakış açısı kazandırmak, sanat konusunda tartışabilen, sanat kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren bireyler yetiştirebilmek, dayanışma ve paylaşmayı, ekip olabilmenin önemini anlayabilen bireyler yetiştirmek için doğru hedef ve doğru planlama yaparak bir yıllık çalışma planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bunun için okulumuzda donanımlı atölyelerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çalışmalarının yer aldığı Art Galerimiz sergilemenin önemini vurgulamaktadır.

     
​  
   
 

 
KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ