KURUMSAL

Eğitim alanında  öyle bir reform yapmalısınız ki  hızla gelişen ve değişen dünyada temel değerleri gözden kaçırmadan, güncel değerleri de elinizde tutarak zamana ayak uydurabilmelisiniz. Bu reform öyle çağdaş ve ileriye dönük olmalı ki  bugün okul hayatına başlayan bir çocuk, 20 yıl sonra ortaya çıkan olgularla örtüşebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilsin. Eğitim ve öğretim öyle planlanabilsin ki ana okulundan-orta öğretimin sonuna kadar birbirini destekleyerek takip eden süreç, kazanımlarına uygun olarak yürütülebilsin ve  21. yüzyılın tek değişmeyen gerçeği olan insanın aklına hizmet edebilsin. Eğitim politikamızda yer alan misyonumuzu da oluşturan, bu temel gereksinimler ve yeterlilikler, Mimar Sinan Özel Okullarının 18 yıldır  sürdürdüğü  eğitim anlayışında kendini göstermektedir.

Mimar Sinan Özel Okulları bu anlayış doğrultusunda; gelecekte ihtiyaç duyulan çok yönlü, çoklu  görev becerisi gelişmiş, sosyal bir varlık olduğunun bilincinde ve çevresine duyarlı iyi insanların  yetişmesine hizmet eden  bir programla hareket etmektedir.

Çağın gereklerini bilen ve özümseyen eğitim kadromuzla geleceğe yön vermekteyiz.

“Geleceğimiz, geleceğiniz olsun.”

 

Mehmet AYAR
Kurucu

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ