KURUMSAL / EĞİTİM FELSEFEMİZ

“Göz o ki dağın ardını göre, Akıl o ki başa geleni bile.” Türk Atasözü

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.” Peter F. Drucker

Eğitim öğretimin en temel amacı; bugün için değil gelecek için küresel ölçeklere uygun bilgi ve beceriye sahip insanlar hayata hazırlamak olmalı. 21. Yüzyılda bilişim ve iletişimin hayatımızın tüm alanlarına artan oranda etki edeceği düşünülmektedir.

Bugün okula başlayan bir çocuk en erken 20 yıl sonra sosyal hayatla yüzleşecektir. Bu da yaklaşık 2040 yılları demektir. Peki vizyon olarak; hangi bilgi ve becerilere bugünden başlayarak sahip olursak hem bireysel hem de toplumsal anlamda küresel rekabette daha başarılı olabiliriz ve dünya ile daha güçlü bağlar kurabiliriz?

Mimar Sinan Eğitim Kurumları olarak; bilgi olmadan teknoloji, teknoloji olmadan yaratıcılık olmayacağını düşünerek öğrencilerimize;

Çok kültürlü bir eğitim,

Çok dilli bir eğitim,

Çok yönlü düşünme becerisi,

Eleştirel düşünme,

Seçici olma,

Bilgiyi işleme ve ürün yaratma becerisi,

kazandırma kurumsal misyonumuzun ana iskeletini oluşturmaktadır.

Mimar Sinan Eğitim Kurumları güçlü bireylerden güçlü topluma, güçlü toplumdan güçlü devlete giden yolda ilerlemektedir. Bu bağlamda en değerli misyonumuz; insan merkezli, eşitlikçi, özgürlükçü, adalet duygusu oluşmuş, kardeşçe, birbirine bağlanmış bir toplum için aklın ve bilimin ışığında, tarihsel ve kültürel değerleri olan, Atatürk ilke ve devrimleri ile uyumlu bir eğitim ve öğretimdir.

Her çocuk gibi Mimar Sinan Eğitim Kurumları öğrencileri de aynı genoma sahip tırtıl misali başladıkları okullarında bir kelebek misali uçarak dünya okyanusuna boca olacaklardır.

 

Mehmet Ayar
Mimar Sinan Eğitim Kurumları Kurucusu

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ