BÖLÜMLER / MÜZİK

“Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” demiştir ATATÜRK… Bir ulusu daha iyi hale getirebilmek, aydınlık yarınlara ulaşabilmek, güzel sanatlara verilen değer ve önemle başlar, hayatı hayal bile edilemeyecek yeniliklerle doldurur…

Her insanın içinde, müziksel olarak kendini ifade edebilme potansiyeli vardır. Yaşı ne olursa olsun, hiçbir müzikal deneyimi olmayan bir birey, içinden gelen, bedeninden gelen müzik potansiyelini kullanabilir ve çeşitli temel deneyimler edinebilir. Şarkı söylemek, el çırpmak, dans etmek ve ritim tutmak, müzikal anlamda kendini en temel ifade etme biçimleridir.

Yapılan araştırmalar bizlere, müziğin çocuk gelişimi üzerinde büyük olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Müzik dinlemek çocuğun gelişimini dolaylı olarak desteklerken, çocuğun bir müzik enstrümanı çalması, onun her alanda kontrollü ve donanımlı olmasına, iyi bir dinleyici, yorumcu ve araştırmacı olmasına, yaşayarak deneyim sahibi olmasına yardımcı olur. Toplumda fark edilmesini çabuklaştıran işleve sahip olduğundan özgüveninin güçlenmesi bakımından da önemli rol oynar. Ritmik ve teorik bilgiler, matematik ve fen kavramlarını öğrenmeye daha hazır hale getirir.  Nedeni ise, zihinsel imgelemeyi desteklemesi ve notaları kullanarak ortaya müziğin çıkarılmasında ortak becerilerin kullanılmasıdır. Enstrüman çalmak zaman ister, sabır ister, çalışma disiplini ister ve en önemlisi de ilgi ister…

Mimar Sinan Eğitim Kurumları olarak Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde yukarıda belirtmiş olduğumuz temel bilgiler baz alınarak ders planlamaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin müziksel olarak kendilerini ifade edebilme potansiyellerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini keşfedebilmelerine olanak sağlamak ve bir müzik aleti ile ifade biçimlerini zenginleştirebilmek, yaş gruplarına uygun olarak planlanan ders içeriklerimizle desteklenmektedir. Derslerimizin içeriklerinde; temel ritim çalışmaları, beden perküsyonu çalışmaları, farklı ülkelere ait müzikler, keşfederek öğrenme, nefes çalışmaları, ses oluşturma, şarkı söyleme, doğaçlama oyunlar, ders konusunun canlandırmalarla işlenmesi yoluyla çocukların kendilerini ifade etmeleri, hikaye ile müzik öğrenimi çalışmaları, yaratıcılıklarının gelişmesine yönelik çalışmalar, temel müzik ve yazı çalışmaları, nota ve solfej eğitimi, müzik aletleri (keman, piyano, gitar, org, bağlama) ile yapılan çalışmalar, orff çalgıları (metalofon, zil, çelik üçgen, tırtır, ritim kutusu, bongo, agogo, ritim çubukları, davul, cajon (kahon), cowbell, tef, zilli tef, marakas, zilli ve çıngıraklı çalgılar vb.) ile orkestra oluşturma, atık ve doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin iyi birer müzik kültürüne sahip olabilmeleri açısından evrensel bir bakış açısı ile klasik batı müziği temel alınılarak tüm müzik türleri, enstrümanları ve dünya müzikleri, kültürleri ile araştırılıp iyi birer dinleyici ve vatandaş olarak yetiştirilebilmeleri amacı ile kalıcı bir eğitim gerçekleştirilmektedir.

Müzik derslerinin yanı sıra müzik kulüplerinde yer alan enstrüman (Keman, piyano, gitar, bağlama) çalışmaları, farklı müzik türlerini icra edebilen orkestra çalışmaları, farklı yaş gruplarından oluşan koro çalışmaları, vokal atölyesi çalışmaları, boru trampet takımı çalışmaları ve belirli gün ve haftalardaki müzik etkinlikleri kapsamında sahne almak üzere disiplinler arası planlanan çalışmalar yapılmaktadır.

Dünyaca ünlü devlet sanatçısı piyanist İdil Biret, “Ben piyanist yetiştiririm peki siz dinleyici yetiştirebiliyor musunuz?” demiştir. Bu kavram ülkemizdeki müzik kültürünün durumunu özetler nitelikledir lakin paylaştıkça çoğalan sevgi gibi her insanın bir şekilde ortak noktası olan müziğin daha kaliteli icra edilmesi ve anlaşılıp değer görülür hale gelmesinin, alınan doğru müzik eğitimi ve iyi birer müzik dinleyicisi yetişebilmesi ile mümkün olacağı unutulmamalıdır.

Kazandırılmasını veya katkı sağlanmasını hedeflediğimiz sosyal, psikolojik davranış ve becerilerden bazıları şunlardır: bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ