KURUMSAL / TEMEL DEĞERLERİMİZ

*İnsana Saygılı Olmak

*Süreki Öğrenen ve Kendini Geliştiren Olmak

*Güvenilir Olmak

*Sistemli Olmak

*Kararlı Olmak

*Topluma, Tabiata ve Çevreye Katkılı Olmak

*Değişen Eğitim İhtiyaçlarına Hazırlıklı Olmak

*Ölçmek, Değerlendirmek ve Değer Yaratmak

*Dürüst ve Hakkaniyetçi Olmak

*Girişimci ve Yatarıcı Olmak

*İleri Görüşlü Olmak

*Özverili ve Özgüvenli Olmak

*Dosthane, Eşitlikçi ve Hoşgörülü Olmak

*Bilimsel Yaklaşıma Önem Vermek

*Şeffaf ve Objektif Eğitim Anlayışında Olmak

*Eğitmen Eğitimlerine Önem Vermek

*Temiz, Tertipli ve Düzenli Olmak

*Yardımsever Olmak

*Türk Örf ve Adetlerine Bağlı Kalmak

*Saygı ve Sevgi Bilincinin Tam Olması konularına uygun ve çalışmalarını bu temel değerler doğrultusunda sürdürür.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ