BÖLÜMLER / FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri Bölümü olarak;

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme, öğretme, teori ve yaklaşımlardaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemektedir. Bu sebep ile bizler de öğrencilerimizde bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan niteliklerdeki bir bireyi yetiştirmeyi amaç edindik. Bu amaçla;

1. Okulumuzda bulunan Mendel, Galileo, Dalton, Newton derslikleri birer fizik-kimya- biyoloji laboratuvarı olup öğrencilere deneyerek ve deneyimleyerek öğrenme imkanı sunar.

2. Bilimsel proje çalışmaları ile geleceğe dair yeni ufuklar kazanma şansı sağlar.

3. ”Eko okul” çalışmaları ile doğa ve çevre bilincini aşılar.

4. “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” kapsamında yapılan etkinlikler ile öğrenciler modern bilimin son gelişmelerinden haberdar olur, bilimsel kuramları sorgulama becerisi kazanır, bilimsel araştırma tekniklerini ve bilimsel etik kuralları öğrenir.

5. ”Bilim Şenliği” etkinlikleri, sorgulayan, eleştiren ve bilimi içselleştiren, görev ve sorumluluk bilinci kazanan bireyler olmasını sağlar.

6. Astronomi etkinliklerimiz okulumuz bünyesinde bulunan Laika Gözlemevi’ne bağlı planetaryumda yapılmaktadır. Planetaryumdaki uygulamalar ve teleskop gözlemleri öğrencilerimizin, evrenin oluşumu hakkında gerçekçi sorgulamalar yapmalarını sağlar.

7. Bilimsel gezilerimiz, bilim alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve pozitif bilimlere olan ilgiyi artırma amacı güder.

8) Bireylerin bilim okur- yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlar.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ