BÖLÜMLER / BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde amacımız öğrencilerimize sporu sevdirmek ve sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir.

Spor yoluyla öğrencilerimize;

* iletişim kurma

* kendine güvenme

* beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi ve becerileri kazanma

* zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olma

* yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine yönelme gibi

birçok olumlu davranış kazandırılır.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ