BİRİMLER / ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Öğretim etkinliğinin verimliliğini, bilimsel veriler doğrultusunda artırarak geri dönüt elde etmek amacıyla yapılan çalışmaların planlama, uygulama ve değerlendirilmesinde aktif rol oynar.  Bu çalışmalar bağlamında:

Öğrencinin; öğretim sürecindeki performansıyla ilgili verileri derleyip analiz ederek gelişim sürecinin izlenmesine, böylelikle kalıcı öğrenmelerinin gerçekleşmesine katkı sağlar. Bu bilgilere dayanarak öğrencinin; derslerdeki kazanım ihtiyaçlarının, dönem içinde ulaştığı öğrenme düzeyinin ve öğretim hizmeti etkinliğinin belirlenmesine yardımcı olur.

 

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI (KDS) (5, 6, 7, 9, 10.Sınıflar)

Kazanım Değerlendirme Sınavı,  çoktan seçmeli  (test) soru türünde uygulanan, öğrencilerin yabancı dil dışındaki branş derslerinden sorumlu oldukları sınav türüdür. Haftada 1 kez uygulanan KDS’lerde sınav kapsamı, en son işlenen ünitelerdeki kazanımlardan oluşur. Bu sınavın amacı, öğrencinin öğrenme sürecindeki eksiklerini kısa sürede tespit etmek ve yapılan geri bildirimle öğrencinin ihtiyaç duyduğu konularda öğrencileri etütlere yönlendirmektir.

 

GENEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI (GDS)

Bu sınavlar, ünitelerdeki kazanımlara uygun olarak, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinde çoktan seçmeli (test) soru türünde uygulanan sınavlardır. GDS’lerde sınav kapsamı, sene başından sınavın yapılacağı tarihe dek, işlenen tüm ünitelerdeki kazanımlardan oluşur.

 

MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLIK DENEMELERİ

Merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları kapsamında (LKS, TYT, YKS) ileri etkin kararlar alınmasına yardımcı olmak amacıyla deneme sınavları ölçme değerlendirme birimi tarafından uygulanır ve değerlendirilir.

 

BAŞARI İZLEME SINAVI (BİS)

Mimar Sinan Özel Anadolu ve Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencilerine merkezi sınavlara hazırlık kazanımlarının öğrenilmiş düzeyini tespit etmeye yönelik olarak uygulanan çoktan seçmeli sınav türüdür.

 

Öğrenci – Veli Anket Çalışmaları

Ölçme Değerlendirme Birimi Mimar Sinan Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirilen çalışmaların öğrenci ve veli tarafındaki algısını tespit etmek, talep ve beklentileri ortaya koymak adına geri bildirim kaynağının öğrenci ve veli olduğu anketler uygulayarak öneri ve fikir paylaşımlarının sağlanmasına destek olmaktadır.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ