BÖLÜMLER / MATEMATİK

Matematik eğitiminin insanın düşünme becerisini geliştirdiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bunun yanı sıra bilgi ve ileri teknoloji çağını yaşadığımız günümüz koşullarında ülkeleri güçlü kılacak bilim dalları söz konusu olduğunda, bu bilimlerin hem temelinde hem de bugünkü ileri duruma gelmelerini hazırlayan faktörlerin başında matematik olduğu aşikardır.

Matematik Bölümü olarak amacımız, matematiksel bilgiyi öğrencilerimize aktarmak ve bu kazanımları günlük hayatta uygulayabilmelerini sağlamaktır. Cahit Arf’ın da dediği gibi ‘Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.’

Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, öğrencilerimizin;

Herhangi bir matematiksel tartışmayı formüle edip açık bir şekilde ifade edebilmesi, uygun matematiksel strateji ve teknikleri seçip kullanabilmesi, sonuçların önem ve geçerliliğini anlayıp göstermesi, değişik durumlardaki yapı ve düzenleri tanıyıp matematiksel genellemeler yapabilmesi, matematiğin pratik uygulamalarını tanıyarak açıklayabilmesi, elde edilen verileri ya da bulguları, tablo, grafik veya diyagram biçiminde tasarlayıp sunabilmesi hedeflemektedir.

Matematik Bölümü ulusal ve uluslararası matematik çalışmalarını yakından takip etmesinin yanısıra okulumuzda çeşitli bilgi yarışmaları düzenleyerek öğrencilerin eğlenirken matematik dersini öğrenmelerini sağlamaya çalışır. Matematik laboratuvarında çeşitli akıl oyunları uygulamaları ile öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini yükseltmeyi hedefler.

Okulumuzda ayrıca Dünya Matematik Günü, Dünya Pi Günü gibi birçok matematiksel etkinlik uygulanmaktadır.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ