BÖLÜMLER / YABANCI DİLLER

EĞİTİM FELSEFEMİZ:

Mimar Sinan Eğitim Kurumları’nda yabancı dil eğitimi ile amaçlanan; öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz kazandıkları yabancı dil becerilerini okul derslerinde, uluslararası sınav ve testlerde, yurt içinde ve yurt dışında günlük hayatlarında kullanabilen bireyler olarak yetişirler.

HEDEFLERİMİZ:

Mimar Sinan Eğitim Kurumları Yabancı Dil Bölümü aşağıdaki kazanımları hedeflemektedir:

• Öğrencilerin uluslararası yabancı dil kriterlerinin öngördüğü okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde yaş grubu ve sınıfına uygun seviyeye ulaşmaları,

• Etkili bir iletişim için bilgi toplamak ve bilgiyi sentezlemek amacı ile teknoloji kaynaklarını kullanabilmeleri,

• Düşüncelerini mantıksal bir çerçevede açık ve eksiksiz bir biçimde ifade edebilmeleri,

• Farklı kültürleri tanıyıp öğrenmeyi öğrenerek yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilmeleri,

• Cambridge ESOL sınavlarında başarılı olmaları,

• Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmaları,

• Merkezi ortak sınavlarda yabancı dil başarısını en üst seviyelere çıkarabilmeleri,

İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak sunulan ikinci yabancı dil derslerinde çocukların diğer bir dili de kullanabilmeleri.
 

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Mimar Sinan Eğitim Kurumları’nda dil eğitimi anaokulundan başlayarak, ilkokul ve ortaokulumuzda da yoğun biçimde devam eden disiplinlerarası işbirliği LEAP (Layered English Acquisition Process) uygulamalarımız ile yürütülür. Anaokulunda öğrencilerimiz ana dil etkinlikleriyle eşgüdümlü, oyun, şarkı ve diğer pek çok aktiviteyle eğitilirler. Tüm kademelerimizde 21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar İngilizce derslerimizde yer alır.

2.sınıftan itibaren öğrenciler edindikleri dil becerilerini sınayan uluslararası Cambridge ESOL Sınavlarina katılmaya teşvik edilirler. Ayrıca öğrencilerimize her yıl İngiltere’de seçkin yaz okulu programlarına katılma ve dili doğal ortamında kullanarak pekiştirme fırsatı verilir.

5. sınıftan 11. Sınıfa kadar uygulanan kur sistemi ile de öğrencilerimiz kendi seviyelerine göre daha hızlı ilerleme ve gelişme sağlar, benzer dil yeterliğinde olan öğrenciler ile aynı sınıf ortamında eğitim görür. Bu sistem ile hedefimiz 8. Sınıfın sonunda öğrencilerimiz Avrupa Dilleri Öğretim Çerçeve Programına (CEFR) göre B2 seviyesine; 11. Sınıfın sonunda C1 seviyesine ulaştırmaktır. Öğrencilerimiz, CEFR çalışmaları çerçevesinde Cambridge sınavlarına girerek yabancı dil seviyelerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelendirebilirler.

Derslerimizde en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (CommunicativeApproach) kullanılmaktadır.Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul yada reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturmaktadır.

İkinci Yabancı Dil

Günümüz küreselleşen dünyasında birden fazla dil bilmenin öneminden yola çıkarak, İngilizce diline ek olarak 4. Sınıftan itibaren Almanca ve İspanyolca dillerinin eğitimi verilmektedir. Liseyi bitiren öğrencilerin Almanca ve İspanyolcada Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesine erişmeleri hedeflenir.

 

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ