FEN LİSESİ / EĞİTİM FELSEFEMİZ

Dünya üzerinde kendini geliştiremeyen ve yenilenmeyen toplumların yok olmaya yüz tutacağının bilince varıp, hep daha ileriye gitmeyi hedef koyup, o yönde çalışan;

Sadece ders başarısı ile yetinmeyip, sosyal yönden sağlam ilişkilerin temelini atıp bu ilişkilerle geleceğe daha güçlü köklerle bağlanıp, umutları daha gerçekçi yeşerten;

Teorik öğrenmenin gerçekliğinin pratiğe dönüşmeden kalıcı olmadığının bilincinde olup, deney, gezi ve uygulamalarla eğitimi destekleyen;

Günümüzde eğitimin vazgeçilmezlerinden olan yabancı dil eğitiminde, önde gelen yabancı eğitim programlarından, yurt dışı öğrenci değişim programlarına kadar, yabancı dil eğitimin her yönüyle kusursuz olmasının bilincine varan ve eğitimini bu şekilde planlayan;

Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği, akademik bilginin ötesinde karar verme ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş, sorumluluk alabilen ve iletişim gücü yüksek bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu bilen, yükseköğrenim kurumlarını amaç olarak değil, hedeflenen hayatı yaşamanıza yardımcı olacak kurumlar olarak gördüğümüz için her öğrencimizin hayatına değer katacak eğitimler düzenleyen ve bunu kurslarla pekiştiren;

Eğitimciler olarak bizlerin tek faktör olduğu değil, öğrencilerimize yol gösterici birer rehber ve rol model oldukları, öğrencilerimizin de birer birey oldukları bir yapı oluşturarak “GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRDİĞİMİZ” bir eğitim sistemi sunuyoruz.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ