ORTAOKUL / EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programımız, çoklu zekâ anlayışına, öğrenme stillerine yer veren, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını; ilgi, ihtiyaç ve motivasyonlarını dikkate alan, öğrencilerde merak uyandıracak şekilde eğitim süreçlerini hazırlayan, üst düzey zihinsel becerileri destekler nitelikte planlanmıştır. Disiplinler arası çalışmalarla oluşturulan müfredatlar, öğrenilenleri pekiştirerek, öğrenilenlerin kalıcı hale gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda;

Okulumuzda;

LEAP çift dilli eğitim uygulamaları ile anadil düzeyinde İngilizce öğretimi,

İkinci yabancı dil eğitimi,

Sınav ve beceri odaklı ödev sistemi,

Seviye gruplarına göre planlanan etüt programı,

Merkezi Sınava Hazırlık Programı,

Danışmanlık sistemi ile haftalık bireysel takip,

Yaratıcı yazma & anlayarak hızlı okuma etkinlikleri

Bilim & Matematik Uygulamaları atölye çalışmaları,

Sanat, spor ve sosyal becerileri destekleyen eğitim ve uygulama alanları,

Karakter gelişimini destekleyen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri,

Astronomi ve uzay bilimleri çalışmaları, yapılmaktadır.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ