ORTAOKUL / EĞİTİM FELSEFEMİZ

Mimar Sinan Eğitim Kurumları; akademik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş evrensel değerlerle donanmış bir eğitim vermektedir. Toplumun geleceği olan gençleri geleceğin bilimle şekillendiğinin farkında olarak, bilimsel prensipleri ilke edinen, çağın tüm olanaklarını kullanabilen akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirir.

Çevre bilinci gelişmiş, canlılara ve doğaya duyarlı, sanat ve spora ilgi duyan ve her daim yaşamında bu disiplinlere yer veren; kendine güvenen, haklarını bilen ve koruyan, insana ve insani değerlere saygılı, sorgulayan, doğru iletişim kuran, hoşgörülü, toplumsal duyarlılığı ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerini bir dünya yurttaşı olarak yetiştirmeyi hedefler.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ