ANAOKULU / EĞİTİM FELSEFEMİZ

Mimar Sinan Özel Anaokulu olarak eğitim felsefemiz; öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile birden fazla dili anadili kadar yetkin kulana bilen, problem çözme becerisi gelişmiş, sorgulayan, araştıran, çok yönlü ve akılcı düşünebilen, iletişime açık, yeteneklerinin farkında olup bunları üretkenliğe dönüştürebilen, geleceğe güvenle bakan, yaşayarak öğrenen ve sorumluluk taşıyan evrensel niteliklere sahip bireyler yetiştirmeye dayanmaktadır. Milli kültürüne bağlı, evrensel değerlere saygılı, Atatürk cumhuriyetinin ilke ve değerlerine sahip, sosyal ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş, işbirliğine açık dünya vatandaşı olabilecek öğrenciler yetiştirmek eğitimsel sorumluluklarımızdandır.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ