ANAOKULU / EĞİTİM PROGRAMI

Mimar Sinan Özel Anaokulu'nda çocukların tüm gelişim alanlarını ve günlük yaşam becerilerini destekleyici çok yönlü program uygulanmaktadır.

Mimar Sinan Özel Anaokulu'nda uygulanmakta olan eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programının yanı sıra tüm dünyada okul öncesi programlarında etkinliği kanıtlanmış olan (High Scope, Çoklu Zeka, Gems gibi)  yaklaşımlardan yararlanarak oluşturulmuştur. Programımız sorgulamaya, araştırmaya, günlük yaşam becerilerini geliştirmeye, problem çözmeye dayalıdır ve eğitim alanları bunu destekleyecek materyaller ile donatılmıştır. Yapılan etkinliklerde öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınır, tüm gelişim alanlarını eş değer oranda destekleyecek eğitim planları uygulanır. Yaratıcılık ve çocuğun çok yönlü gelişimi ön plandadır.

 

YABANCI DİL PROGRAMIMIZ

LEAP

Layerd English AcquisitionProcess

Aşamalı İngilizce Edinim Süreci

Mimar Sinan Özel Anaokulu'nda 3 yaş itibari ile hayat boyu sürecek yabancı dil edinim becerilerinin temelleri atılır. Aşamalı İngilizce edinim programımızın temel amacı, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında dünya dili olan İngilizceyi de günlük konuşma dili olarak benimsemelerini mümkün kılmak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme ve sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda, öğrencilerimiz ingilizceyi tam gün, çift öğretmenin (okul öncesi öğretmeni ve İngilizce öğretmeni) etkinlik ortamındaki varlığıyla, oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek, eğlenerek, yaşamın bir parçası olarak doğal ortamlarında edinir.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önün de tutularak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar. Ayrıca oyun merkezli çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışılmaktadır.

 

EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

Gems

Great Explorations in Math and Science

Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar

California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Gems etkinlikleri çocuklara temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken, hayal güçlerinide etkilemektedir. Program fen ve matematik becerilerini geliştiren, çocukların öğrenime doğrudan katıldığı, heyecan verici etkinliklerden oluşmuştur. Programda çocukların ilgisini çeken birçok tema bulunmaktadır. Çocuklar öncelikli olarak bu temalarla ilgili gözlem yapar ve keşfederler. Gözlemledikleri ve keşfettikleri bilgiler doğrultusunda çeşitli ürünler oluştururlar. Çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.

 

MTW

MathTheirWay

Onların Yoluyla Matematik

“Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir.”

MTW, Anaokulumuzda aktivite merkezli felsefeyi genişleterek matematik çalışmalarımızı geliştirir. Matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan sembolik işaretlerden (rakamlar) önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine bir anlayış ve kavrayış geliştirir. Çocuklarımız Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışır.

Okulumuzda MTW etkinlikleri; serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, sayıları tanıma ve işlem yapma, karşılaştırma ve ölçüm, grafik oluşturma aşamalarından oluşur.

 

Tema Keşif İstasyonları

Yıllık plandaki temalara uygun olarak okul öncesi çocuğunun gelişim özelliklerini destekleyici eğitim etkinliklerinin yapıldığı zaman dilimidir.

Öğrenciler oluşturulan bu istasyonlarda baskın olan, yeni keşfedilen ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulan zekâ alanlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yaparlar. Öğrenciler;  öğrenme biçimlerine uygun olarak hazırlanan istasyon çalışmaları aracılığıyla, farklı gruplar ve liderlerle birlikte çalışma becerilerini geliştirirler. Bu çalışmalar öğrencilerin tek bir yetişkine bağımlı olmaksızın özerk davranışlar geliştirmesini sağlar.

 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okulumuzda 3–6 yaş arası öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar algılama düzeylerini ve dikkat sürelerini arttırma, kelime dağarcığını çoğaltarak kendini ifade etme becerisini geliştirme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, karşılaştırma yapabilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. Hazırlık grubu sınıflarımız ikinci dönem itibariyle okulumuzun ilköğretim kademesinden destek alarak sınıf içi etkinliklerini düzenler. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının amacı okuma yazma öğretmek değil, çocuklarımızın ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak, çocukların hazır bulunuşluk düzeylerini desteklemektir.

 

Scamper

Yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

 

Göster Anlat

Göster- Anlat etkinliği; Her gün bir öğrencinin evinden getirdiği nesneyi göster-anlat çantasında tahmin ve sorular yoluyla arkadaşlarına anlattığı çalışmadır. Getirilen nesnelerin merak uyandırması, farklı bir özelliği olması, anısı olan nesneler olması bu etkinliği daha ilgi çekici hale getirmektedir. Bu etkinlikle öğrencilerimiz tahminde bulunma, problem çözme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirirken aynı zamanda sunum yapma deneyimi kazanırlar.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ