İLKOKUL / EĞİTİM PROGRAMI

Mimar Sinan Özel İlkokulu’nda uygulanmakta olan eğitim programı, çoklu zekâ anlayışına öğrenme stillerine öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına ve öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve motivasyonlarını dikkate alarak planlanmıştır. Programımız sorgulamaya, araştırmaya, günlük yaşam becerilerini geliştirmeye, problem çözmeye dayalıdır ve eğitim alanları bunu destekleyecek materyaller ile donatılmıştır. Yapılan etkinliklerde öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınır, tüm gelişim alanlarını eş değer oranda destekleyecek eğitim planları uygulanır. Yaratıcılık ve çocuğun çok yönlü gelişimi ön plandadır.

 

YABANCI DİL PROGRAMIMIZ

LEAP

Layerd English Acquisition Process

Aşamalı İngilizce Edinim Süreci

Aşamalı İngilizce edinim programımızın temel amacı, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında dünya dili olan İngilizceyi de günlük konuşma dili olarak benimsemelerini mümkün kılmak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz, İngilizceyi doğal bir şekilde, öğrenilmesi gereken bir ders olarak değil, hayatlarının bir parçasıymış gibi görürler. Leap programında İngilizce dersleri, branş derslerinin müfredatı ile paralel işlenir. İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önün de tutularak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenir. Ayrıca oyun merkezli çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışılır.

Öğrencilerimizin dil becerilerini ölçümlemek için uluslararası bir sınav olan Cambridge Young Learners Sınavları uygulanır. Dördüncü sınıftan itibaren ise çocuklar ikinci bir yabancı dil olan Almanca ile tanışırlar.

 

EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

Branşlaşma

Akademik sürecin ilk 3 yılını sınıf öğretmenleri ile tamamlayan öğrencilerimiz, dördüncü sınıftan itibaren farklı bir akademik sürece girerler. Branşlaşma uygulaması ile; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerini branş öğretmenleri ile birlikte işlemeye başlar. Bu süreç öğrencilerimizin başarılarını artırmak ve akademik altyapılarını daha sağlam kılmak adına planlanır. Dördüncü sınıftan itibaren her sınıfın bir sınıf rehber öğretmeni bulunur. İlgili yaş düzeyini yakından tanıyan ve öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri ve ihtiyaçlarının farkında olan sınıf rehber öğretmenlerimiz, sınıfındaki öğrencilerin, akademik ve davranışsal gelişimlerini yakından takip eder, onları sosyal ve kültürel konularda doğru yönlendirir, öğrencinin motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapar.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ