OKUL AİLE BİRLİĞİ

Okul-Aile Birliğimiz, öğrencilerimizi, Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmayı,

Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermeyi ve bu amaç doğrultusunda velilerle iş birliği yapmayı,

Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmayı,

Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile tören ve toplantıların düzenlenmesine destekte bulunmayı,

Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada okul yönetimince alınacak ortak tedbirleri desteklemeyi,

Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmayı,

Okulda düzenlenecek Sosyal, kültürel etkinlikler, kampanyalar, kurs, sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmayı,

Bölgesinde ve İl’inde Eğitim-Öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı,

Eğitim-Öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmayı, var olan komisyonlara katılmayı,

Eğitim-Öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev olarak üstlenmiştir.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ