ECO-SCHOOLS

Eco-Schools Projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım’da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla Eco-Schools, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Proje, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eco-Schools programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

 

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eco-Schools Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eco-Schools Projesi uzun erimli bir projedir.

PROJENİN FAYDALARI

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

– Öğrencilerin bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
– Öğrencilerin grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
– Öğrencilerin sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
– Öğrencilerin inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
– Öğrencilerin plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
– Öğrencilerin tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
– Öğrencilerin doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında projenin okula faydaları şöyledir;

– Okulun temizlik ve düzenini sürekli kılar,
– Okulun su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
– Okulun okul öğrencilerce sahiplenilir,
– Okulun okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
– Okulun yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
– Okulun isterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

PROJE GEREKLERİ

Projenin bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

– Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
– Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
– Çalışanların aktif katılımı,
– Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

PROJE KONULARI

Çalışma, çöp – atık – geri dönüşüm, su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularından biri ile başlatılır. Eco-Schools bu konuları birer ya da ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan iklim değişikliği, ulaşım, sağlıklı yaşam, gürültü kirliliği vb. konularda çalışmalarını sürdürebilir. Projenin ilk yılında okulların çöp-atık-geri dönüşüm konuları ele alınır. Bunun sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile öğrenci motivasyonunu artırmaya yönelik olmasıdır. Aynı zamanda, hemen her okulun müfredat programının konusu olabilecek kadar da esnek bir konudur.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ