YABANCI DİL EĞİTİMİMİZ

AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMINA GÖRE 
MİMAR SİNAN EĞİTİM KURUMLARI İNGİLİZCE SEVİYE ÖLÇÜTÜ


Mimar Sinan Eğitim Kurumlarında yabancı dil eğitimi anaokulundan başlayarak, tüm kademelerimizde  devam eden yoğun İngilizce programı, disiplinler arası işbirliği ve LEAP (Layered English Acquisition Process-Aşamalı İngilizce Edinim Süreci) uygulamalarımız ile yürütülür. 
Anaokulumuzda başlayan çift dilli eğitim süreci, ilkokulumuzda yoğun İngilizce programı ile sürmektedir. 4. Sınıf sonunda  Avrupa Dilleri Öğretim Çerçeve Programına (CEFR) göre A1/A2 seviyelerine ulaşan öğrencilerimiz Cambridge ESOL sınavlarında yüksek başarı göstererek her yıl İstanbul ve Türkiye başarı ortalamalarının üstünde performans göstermektedirler.
5. sınıftan 11. Sınıfa kadar uygulanan kur sistemi ile öğrencilerimiz benzer hazır bulunuşluk düzeyinde olan akranları ile aynı sınıf ortamında eğitim görür; daha hızlı ilerleme ve gelişim sağlar. Kur sistemimizde hedefimiz 8. Sınıfın sonunda öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Öğretim Çerçeve Programına (CEFR) göre B2 seviyesine; ve 11. Sınıfın sonunda C1/C2 seviyelerine ulaştırmaktır. Öğrencilerimiz, CEFR çalışmaları çerçevesinde- okulumuzun bünyesinde oluşturulan ölçme-değerlendirme uygulamalarının yanı sıra- uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına girmeye yönlendirilirler.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. Yukarıdaki görselde sınıf seviyelerimiz ve kur sınıflarımızda işlenen İngilizce müfredatın CEFR standartlarındaki denkliği gösterilmiştir.

 

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ