BİLİM EĞİTİM MERKEZİ / BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ

Günümüzde hem bilgi kapsamı hem de teknoloji büyük bir hızla değişerek yayılmaktadır. Bu durum, öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemekte, öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunum ve değerlendirme sürecine kadar bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır.

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi için programlar geliştirmek,
Bilgisayar okuryazarlık öğretimi için etkin öğretim-öğrenim materyalleri hazırlamak,
Öğretmen ve personel kadrosuna öğretim teknolojileri konusunda hizmet içi eğitim vermek,
Bilgi Teknolojisi ortamında bilgiye erişimi güvenli ve kolay ulaşılır hale getirmek,
Verilen bilgisayar eğitiminde teknolojik ve güncel kaynaklı bilgi sunmak,
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek,

hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bölümümüzde uygulanan programlar, her sene, bir önceki senede kazanılan becerilerin arttırılmasını hedefler ve öğrenilen becerileri uygulamak ve iyileştirmek için de ayrıca zaman verir.

Öğretim teknolojileri ile ilgili araştırma ve eğitimde kullanmak üzere iki adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Derslerimiz;

  • Temel bilgisayar kavramları ve işlemler
  • Bilgisayar donanımı ve bilgi teknolojileri ortamının tanıtımı
  • Değişik yazılımların ve geliştirici araçların kullanımı
  • Bilgi teknolojilerinin diğer alanlarda kullanımı
  • Bilgi teknolojilerinin kullanımında etik, insani ve sosyal değerlerin önemi
  • Tasarım Teknolojileri-Problem Çözme Becerileri-Karar Verme Mekanizmaları

    konularını içerir.

Öğrencilerimiz, bilgisayar teknolojilerini incelerken bu teknolojileri kullanarak diğer derslerinde de nasıl daha verimli olabileceklerini öğrenirler. Öğrenciler temel beceriler kazandıkça soyut kavramları daha iyi tanıyıp, “sorun çözme” becerilerini de geliştirirler.

 

 

 

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ