BİLİM EĞİTİM MERKEZİ / ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Ölçme Değerlendirme Birimi, kurumumuzda verilen eğitimin kalitesini nitelikli kılmayı, eğitimin amacına ulaşma oranını, edinilen bilgilerin öğrenilme düzeylerini belirlemeyi hedeflemektedir. Birimimiz, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla sistemli olarak sınavlar yapmaktadır. Tespit edilen eksikler üzerinden yola çıkarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakta, öğrenmenin bir bütün olarak gerçekleşmesine destek vermektedir.

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ