İLKOKUL / ÖĞRENCİ MECLİSİ

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ

Okulumuzda her yıl “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi” doğrultusunda Okul Meclisi "temsilci" seçimi yapılır ve “Okul Meclisi Başkanı” seçilir.

Demokrasi kültür ve bilincini öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyor ve önemsiyoruz. Okul Meclis Başkanını seçme süreci, öğrencilerimize demokratik bir ortamda aday olma, propaganda yapma, oy verme, sandık kurullarında ve oy sayımında görev alma davranışlarını yaşatır. Okul yaşamı üzerine düşünmelerine, sorumluluk duymalarına, sorunlara çözüm bulmaya yönelmelerine etkide bulunur. Saygılı-hoşgörülü olma, demokratik yolları kullanma, kendine ve başkalarına güvenme, birlikte hareket etme, toplantı, tören vb etkinliklerde görev alma, görüş bildirme, öğrenci arkadaşlarının duygu ve dileklerini ilgili kişi ve birimlere iletme davranışlarını kazandırır, geliştirir.

Ekim ayında Okul Meclis Başkanlığı seçim takvimi açıklanır. Öğrenciler rehber öğretmenler tarafından aday olma ve seçim süreci konusunda bilgilendirilir. Sınıf temsilcisi olmak isteyen öğrenciler bu isteklerini sınıf rehber öğretmenlerine iletirler. Sınıf temsilcisi,  sınıf öğrencilerinin oylarıyla sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde seçilir. Sınıf temsilcileri belirlendikten sonra müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve sınıf temsilcileri ile toplantı yapılır. Bu toplantıda seçim süreci, propaganda çalışmaları, seçim sonucunun duyurulması konuları görüşülür. Sandık kurulu oluşturulur. Sandıklar ve oy verme yerleri hazırlanır. Tüm adaylar propaganda süresince kendilerini tanıtırlar.

Seçim sonrası yapılan törenle Sınıf Temsilcilerinin, Okul Meclis Başkan Yardımcısının ve Okul Meclis Başkanının isimleri açıklanır, tebrik edilir ve öğrencilerimiz teşekkür konuşmalarını yaparlar.

2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılında Sınıf Temsilcisi Olarak Seçilen Öğrenciler:

1A- Alara Aylin POLAT

1B- İstanbul Masal OKTAY

1C- Ali Burak KOÇ

1D- Melis ALİŞ

2A- Yiğit KARAMAN

2B- Yiğit MİRZA

2C- Derin ÜNÜVAR

3A- Ceren ALICI

3B- Umut Özer BAYRAK

4A- Benyamin SADEHGİ

4B- Derin Nur GİDİŞ

4C- Ataberk TURAN

2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı İlkokul Öğrenci Meclis Başkan Yardımcısı:

3A- Ceren ALICI

2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı İlkokul Öğrenci Meclis Başkanı:

4C- Ataberk TURAN

 

 

 

 

KURUMSAL MAIL K12NET MOBILE K12NET SİSTEM GİRİŞİ